Itä-Helsingin Parkinson-kerho on poliittisesti sitoutumaton ja tasa-arvoinen yhteisö, joka järjestää jäsenilleen tapahtumia retkiä ja antaa tukea Parkinsonin tautia ja siihen läheisesti liittyviä neurologisia sairauksia sairastaville sekä heidän omaisille. 

Kerho on Uudenmaan Parkinson-yhdistys ry:n Itä-Helsingin alueellinen paikalliskerho. Toiminnassaan kerho noudattaa yhdistyksen sääntöjä ja ohjeita. Yhdistys on Parkinsonliitto ry:n jäsenyhdistys.

Kerho säännölliset kokoukset ovat joka toinen perjantai syys - toukokuussa. Kokousten alussa on kahvitarjoilu, jonka jälkeen on joko kerhon jäsenten järjestämää ohjelmaa tai vierailevien asiantuntijoiden luentoja Parkinsonin taudista, sen hoidosta ja potilaiden tukipalveluista. Lisäksi kerholla on kerran kuukaudessa vapaamuotoinen tapaaminen, missä kahvi-tarjoilun ohessa keskustellaan kiinnostavista aiheista.

Kerholla on aktiivinen keilailuryhmä, jonka joukkue osallistuu Etelä-Suomessa toimivien Parkinson-yhdistysten ja -kerhojen järjestämiin keilailukilpailuihin. 

Uudenmaan Parkinson-yhdistyksen jäsenet voivat osallistua sekä yhdistyksen että Parkinsonliiton tapahtumiin.

Tervetuloa mukaan toimintaamme!

Parkinsonin tauti on etenevä neurologinen sairaus, jonka motoriset oireet ovat lepovapina, lihasjäykkyys, liikkeiden hitaus, lyhentynyt askellus ja huonontunut tasapaino. Muita ulkoisia oireita ovat kasvojen ilmeettömyys sekä epäselvä puhe ja käsiala. Parkinsonin tautia ei pystytä parantamaan, mutta sen oireita voidaan lieventää lääke- ja muilla hoidoilla.

Kuvia kerhon tapahtumista