Koronaviruspandemian johdosta Itä-Helsingin Parkinson-kerhon kokoukset ovat peruttu toistaiseksi

Noudatamme viranomaisten ja Parkinsonliitto ry:n suosituksia kokoontumisten suhteen.

Kerhon vastuuhenkilöt seuraavat pandemian tilannetta. Ilmoitamme välittömästi päätöksestä aloittaa kokoukset.

Itä-Helsingin Parkinson-kerho on poliittisesti sitoutumaton ja yhdenvertainen yhteisö Parkinsonin tautia ja siihen liittyviä neurologisia sairauksia sairastaville sekä heidän läheisilleen. Kerho järjestää jäsenilleen kokouksia, tapahtumia ja retkiä sekä antaa vertaistukea. 

Kerho on Uudenmaan Parkinson-yhdistys ry:n alainen Itä-Helsingissä toimiva alueellinen kerho, joka noudattaa toiminnassaan yhdistyksen sääntöjä ja ohjeita. Yhdistys toimii Parkinsonliitto ry:n alaisuudessa. Kerho on rekisteröimätön ja sillä ei ole jäsenmaksua. Kannustamme jäseniämme liittymään yhdistyksen jäseneksi, jolloin heillä on käytettävissä yhdistyksen ja Parkinsonliiton palvelut.

Kerhon kokoukset ovat syys - toukokuussa parillisten viikkojen tiistaina. Kokouksen alussa on kahvitarjoilu ja vapaata keskustelua, jonka jälkeen on joko jäsenten järjestämää ohjelmaa tai vierailevien asiantuntijoiden esitelmiä Parkinsonin taudin hoidosta sekä potilaiden ja heidän omaisten tukipalveluista.

Kerholla on aktiivinen keilailuryhmä, jonka joukkueet osallistuvat yhdistyksen ja muiden kerhojen järjestämiin keilailukilpailuihin. 

Kaarina Luodon Kuvapäiväkirja 2018 kertoo hänen omasta elämästään Parkinsonin taudin kanssa sekä kerhomme vertaistoiminnasta.

Tervetuloa mukaan toimintaamme!

Parkinsonin tauti on etenevä neurologinen sairaus, jonka motoriset oireet ovat lepovapina, lihasjäykkyys, liikkeiden hitaus, lyhentynyt askellus ja huonontunut tasapaino. Muita ulkoisia oireita ovat kasvojen ilmeettömyys sekä epäselvä puhe ja käsiala. Parkinsonin tautia ei pystytä parantamaan, mutta sen oireita voidaan lieventää lääke- ja muilla hoidoilla.